Saturday, April 29, 2017

Người tù cuối cùng tâm sự nhân Tháng tư Đen

Nhân vật xuất hiện gây nhiều cảm kích và xúc động cho đồng hương hải ngoại.


No comments:

Post a Comment