Wednesday, January 30, 2013

"Nỗi lòng " của cố Nhạc sĩ Phạm Duy


 

1954 cha bỏ quê ,
 Chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời .
1975 con bỏ nước ra đi.
Đứng ở cuối đường ,
Loài quỷ dữ xua con ra đại dương!

trình bày bới tiếng hát Elvis Phương

No comments:

Post a Comment