Thursday, August 20, 2015

Chuyện một lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam    Chuyện một lính Mỹ tham chiến tại Viiệt Nam
đi tu trở thành linh mục John Thabor Dương Tấn Bằng.

No comments:

Post a Comment