Sunday, January 11, 2015

Danh sách các phần mộ tử sỹ VNCH bị lãng quên ở nghĩa trang Đồi Hoa Sim và Bảo An

VRNs (05.01.2015) – Bình Thuận – Từ năm 2003 cho đến nay, Quý Soeur Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang đã cải táng, di dời được nhiều ngôi mộ vô danh tại Đồi Hoa Sim, nghĩa trang Bảo An – Thân Thiện, ở bụi cây, góc đường… trong đó có 474 phần mộ của các tử sỹ VN
Soeur Maria Nguyễn Thị Thanh Mai, Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, phụ trách cộng đoàn Đồng Tiến, ước mong, thân nhân của Quý tử sỹ VNCH có thể liên lạc trực tiếp với Quý cha DCCT hoặc Quý Soeur, để có những thông tin chi tiết cụ thể về các ngài trước khi cải táng các ngài về quê hương.

VRNs xin gửi đến Quý vị ‘danh sách các phần mộ bị lãng quên ở nghĩa trang Đồi Hoa Sim và Bảo An – Thân Thiện’ đã được cải táng và chôn cất tại nghĩa trang Đồng Tiến do Quý Soeur cung cấp.

150104007
CÁC PHẦN MỘ BỊ LÃNG QUÊN Ở ĐỒI HOA SIM
150104003 150104004
CÁC PHẦN MỘ BỊ LÃNG QUÊN Ở BẢO AN – TÂN THIỆN
150104005 150104006


No comments:

Post a Comment