Wednesday, January 30, 2013

Đó Quê Hương Tôi (Vĩnh Điện)

Nỗi kêu gào thống thiết của Dân Miền Nam VN trưc 1975 đã chịu biết bao đau khổ 

  trong cuộc chiến tranh xâm lược của Cộng Sản miền Bắc VN
    
    "Quê hương tôi cùng màu da mà Hận thù. Quê hương tôi cùng một Cha mà tuyệt tình ""
    
Đó Quê Hương Tôi

  
được trình bày bởi tiếng hát của Elvis Phương (trước 1975)

No comments:

Post a Comment