Thursday, June 22, 2017

Tính nhân bản của người lính VNCHvnch linh tubinh


Bức ảnh nổi tiếng về tính nhân bản của người lính VNCH: đang cho tù binh uống nước.

Cho tù binh Việt Cộng uống nước, bức hình đã nổi tiếng khắp thế giới
Súng Đạn Vô Tình

Nhưng tôi , người lính VNCH.. luôn đối xử với anh bằng tình nhân loại., vì giáo dục của gia đình và xã hội đã dạy tôi như thế.Tác Giả: SE sưu tầm 

No comments:

Post a Comment